Infolinia:  723 641 748

PON-PIĄ:  09:00-17:00

RATY 0% PayU

Grillowanie na balkonie część II

W pierwszej części artykułu na temat grillowania na balkonie odniosłem się raczej do czysto ludzkich zachowań mając na uwadze interes osób sąsiadujących z fanem potraw z grilla. Przeanalizujmy co mówią przepisy prawa w Polsce na temat używania grilla na balkonie.

Jednym z podstawowych zagrożeń z jakimi możemy się spotkać używając grilla to oczywiście pożar i tutaj mają zastosowanie przepisy zawarte w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony p/poż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów DZ.U. 2010.109.719 z dnia 2010.06.22. z późniejszymi zmianami.

W paragrafie 4 i 7 niniejszego rozporządzenia wymienione są czynności, które są zabronione a do nich między innymi należy rozpalanie ognia oraz przechowywania materiałów palnych, co w zasadzie uniemożliwia korzystanie z grilla węglowego na balkonie nawet jeśli wewnętrzne regulaminu wprost tego nie zabraniają.

A co z grillami elektrycznymi i gazowymi w tym samym rozporządzeniu a dokładnie w paragrafie 4 ust 8, ppkt A. zabrania się używania urządzeń które emitują do otoczenia temp. powyżej 100 °, więc jeśli Twój grill emituje taką ilość ciepła, to nie będzie go można używać na balkonie.

Jeśli to my lub nasz sąsiad zdecyduje się na rozpalenie grilla, czy takie zachowanie może być bezkarne. Tutaj mogą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Karnego art. 163, który przewiduje że za sprowadzenie zagrożenia życia lub zdrowia w postaci pożaru może grozić kara od 3 m-cy a w skrajnym przypadku nawet do 12 lat. Pozbawienie wolności może grozić nam wówczas jeśli w podczas grillowania doszłoby do groźnego pożaru, który spowodowałby straty w zdrowiu lub życiu.

No tak, wiemy już że sankcji karnych nie będzie jak nie będzie strat ale jeśli rozpalimy grilla na balkonie a sąsiedzi powiadomią o tym fakcie policję to grozi nam odpowiedzialność z tytułu złamania  Art. 51 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o zakłócaniu porządku publicznego, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Najczęściej po powiadomieniu Policji o fakcie grillowania, które przeszkadza sąsiadom, fan balkonowego grillowania otrzyma 500 zł mandat w przypadku jego nie przyjęcia sprawa zostaje przez Policję kierowana do sądu grodzkiego, gdzie dotkliwość kary finansowej może sięgać nawet do 5000 zł.

W przypadku grillowania, mogą mieć jeszcze przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte w art. 144 mówiące o zakazie immisji w ten sposób, że właściciel nieruchomości powinien powstrzymać się od działań, które zakłócałoby korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętna miarę.

Jeśli jednak w regulaminie wspólnoty lub spółdzielni jest ewidentny zakaz korzystania z grilli a robimy to uporczywie, zakłócając korzystanie z innych lokali sąsiadom to narażamy się na zastosowanie wobec nas art. 16 z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali Dz.U. 2020 1910 T.J z dnia 2020.10.30 z późniejszymi zmianami, które pozwalają na eksmisję właściciela lokalu oraz zlicytowanie jego własności bez prawa do lokalu zastępczego.

 Czy te informacje zawarte w obu częściach art. poświęconego grillowaniu na balkonie kompletnie pozbawiają nas możliwości urządzania otóż nie.

Pod pewnymi warunkami grillowani na balkonie jest ewentualnie możliwe poniżej przedstawiam te warunki:

Po pierwsze, jesteśmy właścicielem nieruchomości, w której skład wchodzi balkon i tylko my nim dysponujemy.

Po drugie, wewnętrzne regulaminy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty nie zabraniają korzystania z grilla

Po trzecie, korzystanie z grilla nie będzie stanowiło nadmiernej uciążliwości dla naszych sąsiadów.

Po czwarte, nie będziemy stwarzali niebezpieczeństwa pożarowego

Fanów domowego grillowania zachęcam do refleksji na temat swoich zamierzeń, być może istnieją również inne przepisy prawa w Polsce, które mogą dopuszczać lub nawet całkowicie zabraniać korzystania z grilla w naszej nieruchomości.

Warto mieć jednak na uwadze wszystkie uwarunkowania które omówiłem w artykułach dotyczących grillowania na balkonie.

Zostaw komentarz